Sportovní hypnoterapie aneb jak být v “superzóně”

SPORTOVNÍ HYPNOTERAPIE ANEB JAK BÝT V „SUPERZÓNĚ“

Hypnoterapie ve sportu se stává čím dál populárnější záležitostí. Součástí hypnoterapie může být mimo jiné svalová relaxace, dokonalá vizualizace či schopnost učit se maximálnímu soustředění. A to jsou techniky, které mohou vylepšit sportovní výkon, celkové mentální nastavení či žádané snížení stresu. Pomocí vhodných sugescí lze zvýšit sebedůvěru či vytrvalost. Hypnoterapie ve sportu je považována za jakousi tajnou zbraň, neboť důsledným tréninkem nejen těla, ale i mysli vědomé a podvědomé, lze nastavit mindset takovým způsobem, že se z fotbalového či hokejového týmu rázem stanou „neporazitelní vikingové“.

Pokud se povede vybrousit sportovce takovýmto způsobem, pak se snadno dostane do „superzóny“, což je de facto přirozený hypnotický stav neboli trans, kdy dochází k jakémusi zpomalení, vše kolem přestává jakoby existovat a dotyčnému se daří při hře, závodu či zápasu hladce proplouvat. Schopnost být v zóně je především záležitostí psychického nastavení a proto se hypnoterapie jeví jako velmi účinná forma sportovní terapie.

V hypnotickém stavu jsme schopni většího uvolnění a koncentrace a přijímáme pozitivní očekávání zlepšení sportovního výkonu, kdy se tyto informace ukládají přímo do podvědomí. Pokud jsou tato očekávání zakotvena dostatečně hluboko, potom se vytvoří příznivé vzorce udržující mentální nastavení soustředěné na prokazatelně lepší výsledky.

To může platit i při rekonvalescenci po zranění, kdy sportovec může podléhat stresu z fyzického omezení a obav z budoucí kariéry. Psychická pohoda, vizualizace zdárného uzdravení a víra, že nesnáze jsou od toho, aby se překonávaly a tím nás posílily, to vše jsou oblasti, kdy lze hypnoterapii aplikovat.

Je ovšem třeba uvědomit si, že i sport má své limity a pokud se rozhodnete pro nereálné cíle, jako je třeba získání olympijského zlata v 50 letech, potom vám nepomůže ani hypnoterapie. Je důležité nastavovat cíle podle svého potenciálu a být v souladu s našimi možnostmi i omezeními. A to nejen ve sportu 🙂

Leave A Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *