Co znamená spirituální krize?

Psychospirituální či evoluční krize jsou stále naléhavějším tématem dnešní doby. Udává se, že zmíněnou krizí prochází alarmujících 20-25% lidí, kteří jsou nesprávně diagnostikováni jako psychotici, depresivní či úzkostní pacienti.

V České republice je pojem jako takový, málo známý a mezi terapeuty, psychology i psychiatry jen těžko budete hledat někoho, kdo se touto problematikou zabývá.

Definice uvádí „epizody neobvyklých zkušeností, zahrnující změny vědomí a změny percepčních, emocionálních, kognitivních a psychosomatických funkcí, ve kterých je patrný přesah obvyklých hranic definice vlastního Já, tj. posun k transpersonálním zážitkům. Člověk má schopnost nahlížet na tento stav jako na vnitřní psychologický proces a přistupovat k němu jako k takovému“.

Jak taková krize probíhá a co to vlastně je? Mohu popsat vlastní zkušenost, kdy se u mne dostavila, před mnoha lety, evoluční krize jako záblesk z čistého nebe. Psychospirituální krize se může projevovat v nejrůznějších těžkých psychických formách i neobyčejných projevech vývoje vědomí.

U mne to probíhalo tak, že za bílého dne, uprostřed lesa při návštěvě mystického místa, došlo svévolně k mimotělnímu zážitku. Mé astrální tělo se na pár okamžiků oddělilo od těla fyzického a já prožila záblesky z minulých životů. Samozřejmě jsem vůbec netušila, co se právě stalo a byla jsem vyděšená až k smrti.

Spiritualita byla do té doby velká neznámá. Po tomto zážitku jsem začala být jasnozřivá, dostavily se zvláštní vize a těžce se dýchalo. Neboť jsem se o tyto zvláštní zážitky neměla s kým podělit, brzy poté jsem začala ztrácet smysl života.

“V tomto smyslu se termín “spirituální” nevztahuje jen k oblasti zážitků tradičně považovaných za náboženské, avšak ke všem stavům vědomí, všem lidským projevům a činnostem, jejichž společným jmenovatelem jsou hodnoty vyšší než průměrné – hodnoty etické, estetické, heroické, humanitární a altruistické.” Stanislav Grof

Dnes již vím, že to byly projevy právě spirituální krize, ve formě krize z otevření mimosmyslového vnímání, kdy dochází k otevření vědomí a příjmu informací z neobvyklých zdrojů. Může se dostavit silná intuice, telepatie a jasnovidnost, čehož jsem byla náhlým svědkem.

Dalším projevem byl, dnes již běžně známý a používaný „chanelling“, neboli komunikace s duchovními průvodci. Věřte nebo nevěřte, chodili za mnou nejrůznější duchové a žádali odpuštění. Před ca 17 lety, kdy se u mne krize projevila, byl chanelling tabu, či spíše povídačky pro úzký okruh podivínů a s těmi jsem se zrovna nestýkala, aby poradili.

Měla jsem ovšem velké štěstí, neboť jsem vyloženě studijní typ a informace o nadsmyslových zážitcích jsem během několika let vybádala a mohla si vytvořit kritický názor. Spirituální krize, je-li dobře pochopena, může mít fantastický potenciál k dalšímu růstu. U mne došlo k významnému posunu chápání reality a k postupu na vyšší úroveň vědomí, i objevení jedinečného poslání. Tedy děkuji, že mi bylo umožněno projít touto náročnou transformací, bez které bych ovšem nezískala patřičné vědomosti. Děkuji rovněž Stanislavovi Grofovi, významnému českému psychiatrovi, který téma spirituálních krizí přivedl na světlo světa.

A díky studiu hypnoterapeutickému, kdy jsem sama prošla mnoha hypnotickými sezeními a významně se „léčila“ z předešlých traumat, jsem došla k zásadnímu poznání.  Seriózností duchovních světů i paranormálních jevů se zabývám z pohledu nejnovějších vědeckých poznatků. Své dlouhodobé zkušenosti o této problematice vám nyní předávám dále.

Dnes už se téma psychospirituální krize začíná brát seriózně i ve vědeckých kruzích. Dokonce je zapsáno ve slavném DSM manuálu jako Náboženský nebo duchovní problém, tedy problematika je oficiální a není radno ji brát na lehkou váhu!

O mé osobní zkušenosti a neobyčejné duchovní cestě se můžete dozvědět více v nové knize Kosmická víra. Nechť jsou vám tyto parapsychologické prožitky inspirací na vaší cestě za sebepoznáním. A samozřejmě, trpíte-li podobnými stavy a chcete-li je řešit, neváhejte mne kontaktovat.

Leave A Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *