Hypnóza jako forma leadershipu

Magie v tom opravdu není. Představte si svůj mozek jako kameru, která neustále
zaměřuje různé scény. Když snímáte kamerou obraz, můžete zoomovat, pokud
chcete bližší záběr. Stejně tak váš mozek zaměřuje pozornost v závislosti na
situaci. Pokud jste ve stavu zvýšeného soustředění, automaticky se mozek přepíná
do tzv. autohypnózy, což je přirozený stav vědomí, kdy se soustředíme pouze na
jednu věc. V tomto stavu se nacházíme nesčetněkrát za den např. při sledování
videí či poslechu hudby, při řízení auta na dálnici, při denním snění apod.

Autohypóza je tedy vaší přirozenou součástí, do které vás nikdo nenutí, nikdo vás
nemusí hypnotizovat a už vůbec ne vás nutit dělat něco proti vaší vůli. Nemusíte
brát žádné omamné látky. Jedná se tedy o bezpečný stav mysli, o účinný způsob,
jak se svou myslí přímo komunikovat. Když se nad tím zamyslíte, možná právě v
této jednoduchosti spočívá ono hypnotické kouzlo.

Každý z nás je vybaven určitými obrannými mechanismy, abychom se bránili
nechtěnému přesvědčování, manipulaci či jiným formám nežádoucího ovlivňování.
Podvědomí je nejzranitelnější částí naší mysli. Proto jsou nad ním položeny
obranné vrstvy. Tyto vrstvy primárně nerozbíjíme, neboť by to stálo příliš úsilí a
energie. Místo toho je nahrazujeme příznivějšími mentálními vzorci, tedy dochází
k „přepnutí“.
Jak tedy dosáhnout nejsilnějších výsledků?
Nejdůležitějším aspektem v hypnoterapii i koučingu je navázání opravdového
vztahu s dotyčným tak, aby se vámi s důvěrou nechal vést. Klient se vždy musí cítit
v bezpečí a pohodlí v přítomnosti hypnoterapeuta. Jsme lidské bytosti a všichni
máme společné rysy. S tímto přesvědčením se buduje důvěra a eliminují rozdíly již
od prvního setkání.
Toto jsou základní předpoklady a znalosti pro úspěšné hypnoterapeutické sezení.
Není to žádná těžká věda 🙂

Protože hypnóza vždy závisí na ochotě hypnotizovaného
upadnout do transu. Pokud vám klient nedůvěřuje, bude se bránit
jakýmkoli pokusům o jeho uvedení do řízeného transu.

Leave A Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *