HARMONICKÉ PODVĚDOMÍ

NAJDĚTE SVOU CESTU…

Harmonické Podvědomí je pojmenováním vnitřního stavu, po kterém snad všichni přirozeně toužíme.

V koučování či psychoterapii se tradičně pracuje s vědomou myslí. Nejnovější výzkumy v oblasti vědomí poukazují zas a znova na důležitost našeho podvědomí, které nás zásadně ovlivňuje. Pokud jsou hluboko v nás spící nevyřešená traumata či krize, nedochází k harmonii toho, co děláme, cítíme a konáme.

“Chce se mi křičet,že návštěva hypnoterapeuta by měla

být v 21. století na prvním místě, ne až na posledním.”

Neboť účinná hypnoterapie funguje znamenitě v mnoha případech:

  • ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
  • HUBNUTÍ
  • CHRONICKÉ BOLESTI
  • DEPRESE A STRES
  • ÚZKOSTI
  • POČETÍ ČI POROD…

ale také…

  • RŮST SEBEVĚDOMÍ
  • ZLEPŠENÍ SPORTOVNÍCH VÝKONŮ
  • NALEZENÍ SMYSLU ŽIVOTA
  • PŘEKONÁVÁNÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH KRIZÍ

Hypnoterapii lze použít i ke zvýšení prodejů, překonání strachu z veřejných vystupování či zkoušek ve škole, nalezení životní lásky a mnoho dalšího.

“V hladině alfa se totiž dostáváme do míst, kde se nachází zdroj intuice, tvořivosti, možnost samoléčení, informace, které nejsou přístupny našim fyzickým smyslům…”

Můj přístup spočívá v tom, že kombinuji inovativní formu hypnoterapie a vlastního koučovací procesu v sedmi základních kategoriích života tj. zdraví a fitness, kariéra/finance, emoční život, intelektuální růst, spiritualita, láska a vztahy a konečně vaše životní vize.

V hladině alfa objevíme příčinu vzniku vašeho problému, který následně na podvědomé úrovni změníme podle vašeho přání. Tím dojde k silnému emočnímu uvolnění a zároveň osvobození od strachu či bolesti. To je první krok k vaší žádoucí transformaci.

Pokud se chcete dozvědět více, můžete mne kontaktovat pomocí formuláře či objednat nezávazný hovor.

Zaměřuji se zejména na řešení spirituálních krizí, což jsou obtížné či neobvyklé stavy vývoje vědomí, projevující se zejména jako deprese, stres, úzkosti nebo neobyčejné spirituální stavy a psychosomatické poruchy.

Tyto krize vnímám jako předvoj osobní transformace. Jde tedy o krize transformační, někdy označované jako transpersonální či evoluční psycho-spirituální krize.

Důležité je umět evoluční krize dobře pochopit, přijmout, přenést se na vyšší úroveň vědomí a následně nastoupit na osvobozující cestu osobního růstu a sebepoznání.

Trápí-li vás problémy jiného typu, chcete-li přestat kouřit nebo zhubnout apod. můžete se na mne také obrátit. Doporučím vám nejvhodnější kolegyni či kolegu, kteří se přímo vaší problematikou zabývají.

Jste připraveni na změnu? Jste ochotni do sebe investovat? Jste přesvědčeni, že na sobě zvládnete zamakat?

Již dále nečekejte a udělejte první krok.

Jak to funguje?

1. Úklid podvědomí

Než uděláte cokoliv dalšího, uklidíme vaše podvědomí od starých prohnilých myšlenek a bloků, které vám brání posunout se dále. Nalezneme kořen příčiny vašich potíží.. Vy sami nejlépe víte, jak se chcete cítit, přemýšlet a jednat. Přepneme váš mozek. Vytvoříme nové obrazy pomocí slov, která chcete slyšet. K tomu vám připravím osobní transformační nahrávku, kterou budete poslouchat následujících 21 dní, což je doba potřebná k vytvoření nového způsobu myšlení.

2. Nová cesta

Dalším krokem je nalezení nové cesty, vašeho nového já. Zjistíte, co v životě doopravdy chcete, a kým chcete být. Uvidíte se v novém světle. Budete trénovat svá nová podvědomá přesvědčení a integrovat je do každodenního života.

Rozhodnete se co chcete, aby bylo dál, a budete na tom pracovat. Vědomě se odkloníte od toho, co nechcete. K tomu je zapotřebí dalšího vedení. Poskytnu vám nástroje, které vás podpoří na cestě správným směrem.

3. Trénink

Ve třetí fázi jste připraveni na pořádnou akci. Stojíte pevně na cestě, po které doopravdy chcete jít a aktivně pro to něco děláte. Vyznáte se ve svém vnitřním a vnějším světě. Trénujete svůj mozek k disciplíně, aby jste byli schopni co nejlépe překonávat výzvy, které vám život přináší. Věříte si! Vaše každodenní činy trénují vaši vědomou mysl v přesvědčení, že to dokážete! Za každý malý i velký úspěch se dokážete včas odměnit, což vytváří další pozitivní vazby, které udržují vaše Harmonické Podvědomí.

Jaká je cena on-line sezení?

Pokud jste si jisti na stupnici od 1 do 10, že jste připraveni na změnu tj. číslo 7-10, zarezervujte si nezávazný hovor, kde společně vybereme nejvhodnější formu terapie a domluvíme cenu.

HYPNO-KOUČING
ANEB ŽIVOTNÍ HARMONIE
V 7 KATEGORIÍCH

 

Hypno-koučink není pro každého, protože absolutně vyžaduje silné odhodlání ze strany klienta.
Pokud se shodneme, že je to pro vás ten nejlepší přístup, nebudete jen příjemcem uzdravení,
ale aktivním účastníkem. Budeme společně a poměrně úzce pracovat na proměně vašeho života zevnitř ven.

1. ZDRAVÍ A FITNESS

“Nejlepších šest lékařů kdekoli,
a nikdo to nemůže popřít,
jsou slunce, voda, odpočinek a vzduch, cvičení a strava.
Těchto šest vás rádo navštíví, pokud sami chcete.
Vaší mysli ulehčí, vaši vůli napraví,
a nebudou vám účtovat ani šilink. “

Wayne Fields

Zdraví a fitness

2. KARIÉRA / FINANCE

“Práce je rozšířením osobnosti. Je to úspěch.
Je to jeden ze způsobů, jak se člověk definuje,
měří svou hodnotu a lidskost. “
Peter F. Drucker

“Byla jsem bohatá a byla jsem chudá.”
Věřte mi, bohatá je lepší. “
Sophie Tucker

Kariéra a finance

3. EMOČNÍ ŽIVOT

“Řízení našich emocí zvyšuje intuici a jasnost.
Pomáhá nám samoregulovat naše
mozkové chemikálie a vnitřní hormony.
Dává nám přirozenou vznešenost,
skutečnou studnici mládí,
kterou jsme hledali.

Umožňuje nám pít z elixírů
uzamčených v našich buňkách,
jen čeká, až je objevíme. “

–Doc Childre

Emoční život

4. INTELEKT

„Pokud věříte sami sobě, že jste krásní, stanete se takovými.“
-Shakti Gawain

“Vzestup nebo pád člověka, úspěch nebo neúspěch,
štěstí nebo neštěstí závisí na jeho přístupu.
Postoj člověka vytvoří situace, které si představuje.“
James Lane Allen

Intelekt

5. SPIRITUALITA

“Nejmocnější zbraní na světě je spalující vášeň v duši.”
Ferdinand Foch

“Existují jen dva způsoby, jak žít svůj život:
jedním je žít, jako by vše bylo zázrakem,
druhým je, jako by nic nebylo zázrakem. “

Albert Einstein

SPIRITUALITA

6. LÁSKA / RODINA / VZTAHY

“Milujte se teď, v noci i ve dne, v zimě i v létě …

Proto jste na světě a zbytek života není nic jiného než marnost, iluze,
plýtvání. Existuje pouze jedna věda, láska; jen jedno bohatství, láska;
jen jedna politika, láska;
Milovat se je celý zákon a proroctví. “

–Anatole Francie

“Moudrý je otec, který zná své vlastní dítě.”

–William Shakespeare

Láska, rodina

7. ŽIVOTNÍ VIZE

“Život člověka je do jisté míry formován prostředím,
dědičností, pohyby a změnami ve světě kolem něj;
pak přijde čas, kdy leží na dosah jíl,
kterým může tvarovat svůj život do těch věcí, které si přeje.

Každý má v silách, aby řekl, toto jsem dnes, a toto budu zítra. “

–Louis L’Amour

životní vize