Hypnóza jako forma leadershipu

Magie v tom opravdu není. Představte si svůj mozek jako kameru, která neustálezaměřuje různé scény. Když snímáte kamerou obraz, můžete zoomovat, pokudchcete bližší záběr. Stejně tak váš mozek zaměřuje pozornost v závislosti nasituaci. Pokud jste ve stavu zvýšeného soustředění, automaticky se mozek přepínádo tzv. autohypnózy, což je přirozený stav vědomí, kdy se soustředíme pouze najednu věc. V tomto stavu se nacházíme nesčetněkrát za den např….

Read More

Co znamená spirituální krize?

Psychospirituální či evoluční krize jsou stále naléhavějším tématem dnešní doby. Udává se, že zmíněnou krizí prochází alarmujících 20-25% lidí, kteří jsou nesprávně diagnostikováni jako psychotici, depresivní či úzkostní pacienti. V České republice je pojem jako takový, málo známý a mezi terapeuty, psychology i psychiatry jen těžko budete hledat někoho, kdo se touto problematikou zabývá. Definice uvádí „epizody neobvyklých zkušeností, zahrnující změny vědomí a změny percepčních,…

Read More